บทความ

กิจกรรม Show & Share ประจำปี 2561

23 มกราคม 2018

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคมที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการจั […]

Continue reading...

“ค่ายอาสา ธารน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1 “

02 ตุลาคม 2017

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ทางบริษัท ผาตูบ จำกัด สำนัก […]

Continue reading...

กิจกรรม Zero accident at work “อุบัติเหตุจากการทำงานต้องเป็นศูนย์”

13 กรกฎาคม 2017

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท ผาตูบ จำกัด สำนักงานสนามแ […]

Continue reading...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559

27 กรกฎาคม 2016

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทางบริษัท ผาตูบ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคู่ธุรกิจ SCG ร่วมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน

Continue reading...