บทความ

บจก.ผาตูบ ร่วมกับ SCG จัดกิจกรรม “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ SCG & ผาตูบ”

22 กรกฎาคม 2016

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง บจก.ผาตูบ คู่ร่วมธุรกิจของ SCG ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ SCG & ผาตูบ"

Continue reading...

สำนักงานสนามแก่งคอยจัดกิจกรรม Making Zero Accidents By your self “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ด้วยตัวเรา”

22 กรกฎาคม 2016

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 บริษัท ผาตูบ จำกัด สำนักงานสนามแก่งคอย ได้มีการจัด

Continue reading...