บทความ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559

27 กรกฎาคม 2016

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทางบริษัท ผาตูบ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคู่ธุรกิจ SCG ร่วมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน

Continue reading...
SCG & PTB ร่วมเสวนาเรื่องคุณค่าแห่งความร่วมมือ

SCG & PTB ร่วมเสวนาเรื่องคุณค่าแห่งความร่วมมือ

27 กรกฎาคม 2016

เอสซีจี ได้เชิญ ผาตูบ ร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง คุณค่าแห่งความร่วมมือ ในงาน Supply Chain Sustainability Forum

Continue reading...

บจก.ผาตูบ ร่วมกับ SCG จัดกิจกรรม “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ SCG & ผาตูบ”

22 กรกฎาคม 2016

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง บจก.ผาตูบ คู่ร่วมธุรกิจของ SCG ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ SCG & ผาตูบ"

Continue reading...

สำนักงานสนามแก่งคอยจัดกิจกรรม Making Zero Accidents By your self “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ด้วยตัวเรา”

22 กรกฎาคม 2016

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 บริษัท ผาตูบ จำกัด สำนักงานสนามแก่งคอย ได้มีการจัด

Continue reading...