บจก.ผาตูบ ร่วมกับ SCG จัดกิจกรรม “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ SCG & ผาตูบ”

22 กรกฎาคม 2016

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง บจก.ผาตูบ คู่ร่วมธุรกิจของ SCG ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ SCG & ผาตูบ” ณ สนามเปตอง บ้านพักปูนแก่งคอย มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน ภายในงานมีการจัดแข่งขันกีฬา อาทิเช่น ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

รูปภาพ1