ประวัติและความเป็นมา

ช่องทางติดต่อเรา

3/6 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2591-6056
แฟกซ์/โทร. 0-2591-9496

service@phatub.com

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท ผาตูบ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท จดทะเบียนประเภทบริษัทจำกัด เดิมชื่อ บริษัท ผาตูบ ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ผาตูบ จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548  โดยมีขอบเขตธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานเหมืองแร่ ทั้งทางด้านงานออกแบบ งานก่อสร้าง และการปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้งงานเจาะระเบิด งานตักและขน ระบบสายพานลำเลียง Screening Plant Crushing Plant และงานขนส่ง

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ 3/6 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทของเรามีสำนักงานสนามอยู่ในความดูแลอีก 6 แห่ง ดังนี้

  • สำนักงานสนามแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  • สำนักงานสนามเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  • สำนักงานสนามอยุธยา (บ่อโพง) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
  • สำนักงานสนามอยุธยา (โครงการวัดบันได) ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
  • สำนักงานสนามนครสวรรค์ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
  • สำนักงานสนามท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดี บริษัทฯจึงได้มีการขยายกิจการ ทำให้เกิดบริษัทฯในเครือขึ้นมาอีก 2 บริษัท เพื่อรองรับงานที่มีมากขึ้น และทำให้การทำงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายนามบริษัทฯในเครือ ได้แก่

  1. บริษัท ผาตูบ เอ็นคอน จำกัด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เดิมชื่อ บริษัท ผาตูบ พลังงาน จำกัด ภายหลังได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็น บริษัท ผาตูบ เอ็นคอน จำกัด ดำเนินงานออกแบบและก่อสร้าง
  2. บริษัท ผาตูบ ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 22 มกราคม 2546 เดิมชื่อ บริษัท วิกส์ 59 จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ผาตูบ ขนส่ง จำกัด ดำเนินงานขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก