วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ช่องทางติดต่อเรา

3/6 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2591-6056
แฟกซ์/โทร. 0-2591-9496

service@phatub.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งมั่นและก้าวไปข้างหน้าในการเป็นผู้นำในงานก่อสร้าง งานปฏิบัติการ และงานขนส่ง ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพงานชั้นเลิศ ด้วยความตั้งใจว่า “เราจะเป็นผู้นำในงานด้านเหมืองแร่”

พันธกิจองค์กร

  • สร้างผลงานคุณภาพสูง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
  • สร้างผลงานคุณภาพ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  • พัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
  • สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า และเป็นธรรมสำหรับผู้ถือหุ้น