สำนักงานสนามแก่งคอยจัดกิจกรรม Making Zero Accidents By your self “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ด้วยตัวเรา”

22 กรกฎาคม 2016

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 บริษัท ผาตูบ จำกัด สำนักงานสนามแก่งคอย ได้มีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย Making Zero Accidents By your self “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ด้วยตัวเรา” ให้แก่พนักงานในบริษัทฯ โดยอิงตามคำขวัญความปลอดภัย ปี 2559 “เพิ่มความรู้ เรียนรู้กฎ ลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” เพราะเราตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมนี้จึงหวังให้พนักงานนำความรู้ไปใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ตามเป้าหมายของบริษัทฯ