กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559

27 กรกฎาคม 2016

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทางบริษัท ผาตูบ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคู่ธุรกิจ SCG ร่วมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เขต 5 ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559 ณ เหมืองแร่ยิปซัม SCG จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นการคืนผืนป่า รักษาสภาพแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน และสังคมของเราให้มีความน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย