กิจกรรม Zero accident at work “อุบัติเหตุจากการทำงานต้องเป็นศูนย์”

13 กรกฎาคม 2017

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท ผาตูบ จำกัด สำนักงานสนามแก่งคอย ได้จัดกิจกรรม Safety Day ประจำปี 2560 โดยใช้ชื่องานว่า Zero accident at work “อุบัติเหตุจากการทำงานต้องเป็นศูนย์” โดยคำขวัญประจำปีนี้ คือ ป้องกันการเกิดเหตุ สังเกตก่อนเกิดภัย รักษากฎระเบียบวินัย ความปลอดภัยต้องมาก่อน ทั้งนี้ภายในงานก็ได้จัดกิจกรรมเป็นฐาน เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมไปกับได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการจัดกิจกรรมนี้จะช่วยทำให้อุบัติเหตุลดลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นศูนย์ในที่สุด