กิจกรรม Show & Share ประจำปี 2561

23 มกราคม 2018

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคมที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม Show & Share ประจำปี 2561 ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ทองสมบูรณ์คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานในแต่ละสำนักงานสนามได้นำผลงานที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นการขยายความคิดให้สำนักงานสนามอื่นๆ ได้เล็งเห็น และสามารถนำไปดัดแปลงต่อยอดเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสำนักงานสนามของตนเองได้

                  

นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมธุรกิจ ที่สอดแทรกข้อคิดต่างๆ ไว้มากมาย ให้พนักงานได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การจัดรูปแบบองค์กร รวมถึงการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม