โครงการ “Let’s save the world together”

22 มีนาคม 2018

เมื่อวันที่ 16- 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการ Let’s save the world together โดยนำพนักงานไปปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการลงปลูกต้นโกงกางในป่าชายเลน ให้ระบบนิเวศบนโลกมีความสมดุลต่อไป นอกจากนี้ระหว่างล่องเรือไปปลูกป่าชายเลน พนักงานยังมีโอกาสได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบนั้นอย่างใกล้ชิดอีกด้วย