กิจกรรมความปลอดภัยอื่น ๆ

ช่องทางติดต่อเรา

3/6 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2591-6056
แฟกซ์/โทร. 0-2591-9496

service@phatub.com

กิจกรรมความปลอดภัยอื่น ๆ

นอกเหนือกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอแล้ว เรายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยอื่น ๆ กับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ของชุมชนโดยรอบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย